Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2020

Geoglif LENIN utworzony z sosen i jodeł posadzonych w 1970 r. z okazji stulecia urodzin wodza rewolucji październikowej; napis znajduje się pod Tiukalinskiem w obwodzie omskim.
Reposted fromppiotrus ppiotrus

December 11 2019

Za butelką wódki w paryskiej restauracji siedzą Rżewski i Golicyn. Orkiestra zaczyna grać "Emigranckie tango"...
- Ech...jaka tęsknota - wzdycha Rżewski - tak by się chciało choćby zaraz wskoczyć na scenę i nasrać w ten biały fortepian...
- Ni można drogi panie, to nie Rosja - smutno odpowiada Golicyn - Francuzi nie zrozumieją , swołocze...
Reposted fromppiotrus ppiotrus

June 12 2019

9215 bd6b 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus

July 20 2018

9835 7436 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus

July 08 2020

Geoglif LENIN utworzony z sosen i jodeł posadzonych w 1970 r. z okazji stulecia urodzin wodza rewolucji październikowej; napis znajduje się pod Tiukalinskiem w obwodzie omskim.
Reposted fromppiotrus ppiotrus

December 11 2019

Za butelką wódki w paryskiej restauracji siedzą Rżewski i Golicyn. Orkiestra zaczyna grać "Emigranckie tango"...
- Ech...jaka tęsknota - wzdycha Rżewski - tak by się chciało choćby zaraz wskoczyć na scenę i nasrać w ten biały fortepian...
- Ni można drogi panie, to nie Rosja - smutno odpowiada Golicyn - Francuzi nie zrozumieją , swołocze...
Reposted fromppiotrus ppiotrus

June 12 2019

9215 bd6b 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus

July 08 2020

Geoglif LENIN utworzony z sosen i jodeł posadzonych w 1970 r. z okazji stulecia urodzin wodza rewolucji październikowej; napis znajduje się pod Tiukalinskiem w obwodzie omskim.
Reposted fromppiotrus ppiotrus

December 11 2019

Za butelką wódki w paryskiej restauracji siedzą Rżewski i Golicyn. Orkiestra zaczyna grać "Emigranckie tango"...
- Ech...jaka tęsknota - wzdycha Rżewski - tak by się chciało choćby zaraz wskoczyć na scenę i nasrać w ten biały fortepian...
- Ni można drogi panie, to nie Rosja - smutno odpowiada Golicyn - Francuzi nie zrozumieją , swołocze...
Reposted fromppiotrus ppiotrus

July 08 2020

Geoglif LENIN utworzony z sosen i jodeł posadzonych w 1970 r. z okazji stulecia urodzin wodza rewolucji październikowej; napis znajduje się pod Tiukalinskiem w obwodzie omskim.
Reposted fromppiotrus ppiotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...