Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

September 17 2016

0226 1747 390
 Иван Васильевич меняет профессию // Ivan Vasilievich: Back to the Future [1973]
Reposted fromTankistD TankistD

September 07 2016

0447 c113 390
Reposted fromTankistD TankistD
0445 9c06
Reposted fromTankistD TankistD

September 03 2016

1593 cbf5 390
три художника лояли))
Reposted fromTankistD TankistD

September 02 2016

August 26 2016

9215 bd6b 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus
7239 9f3f 390
Aleksandra Samsonowa, wiceprzewodnicząca związku dziennikarzy Donieckiej Republiki Ludowej.
Reposted fromppiotrus ppiotrus

August 22 2016

"Walka" modelek w kawiorze na państwowej imprezie. Internauci oburzeni

W Rosji w nietypowy sposób uczczone zostało 700-lecie wprowadzenia do obiegu rubla. Na spotkaniu dla bankierów zorganizowanym, według nieoficjalnych doniesień, z państwowych środków, główną atrakcją była inscenizowana walka modelek w kawiorze.
Reposted byppiotrus ppiotrus

July 26 2016

6286 3321 390
На 11 авеню в Манхэттене
Reposted fromTankistD TankistD

July 25 2016

July 21 2016

8107 e616 390
Вы смеетесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас, а я смеюсь над вами, потому что вы не отличаетесь друг от друга."

© Михаил Булгаков
Reposted fromTankistD TankistD
7871 6b25 390
Reposted fromTankistD TankistD

July 03 2016

3117 84d8 390
Бога видал, да не всем сказал.
Reposted fromTankistD TankistD

June 28 2016

4131 ab18 390
Reposted fromTankistD TankistD

June 17 2016

5591 bf40 390
Reposted fromTankistD TankistD

May 19 2016

4633 3fac 390
Reposted fromTankistD TankistD

May 12 2016

6453 8f56 390
Reposted fromTankistD TankistD

May 11 2016

1976 e0d0 390

ЮРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  ВОЛКОВ (1921-1991):

“Не уйти!”,1947

Reposted fromTankistD TankistD
1971 a28c 390
Reposted fromTankistD TankistD
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl